Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt:
a. That’s the Spirit: De online webshop die handelt onder de handelsnaam That’s the Spirit, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 86035649 en gevestigd te 3063 BR Rotterdam aan de Struisenburgstraat 40.
b. Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met That’s the Spirit.
c. Overeenkomst: De overeenkomst tussen That’s the Spirit en de Klant.
d. Product(en): De goederen die worden aangeboden en verkocht in de online webshop van That’s the Spirit

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen That’s the Spirit en de Klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 – Bestelling en Overeenkomst
3.1. Een overeenkomst komt tot stand wanneer de Klant een bestelling plaatst in de online webshop van That’s the Spirit en That’s the Spirit deze bestelling heeft bevestigd.
3.2. That’s the Spirit behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of te annuleren indien er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de Klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

Artikel 4 – Levering
4.1. That’s the Spirit zal zich inspannen om de bestelde producten zo snel mogelijk te leveren binnen de aangegeven levertijd. De levertijd is echter indicatief en niet bindend.
4.2. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van het opgegeven afleveradres. Eventuele kosten als gevolg van onjuiste adresinformatie zijn voor rekening van de Klant.
4.3. Risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de Klant op het moment van levering.

Artikel 5 – Retourneren
5.1. De Klant heeft het recht om de ontvangen producten binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren, conform het herroepingsrecht zoals wettelijk bepaald in Nederland en België.
5.2. That’s the Spirit zal de retourzending accepteren en de aankoopprijs terugbetalen, mits de producten in onbeschadigde en originele staat worden geretourneerd.
5.3. Bestellingen worden retour gestuurd naar That’s the Spirit, Struisenburgstraat 40, 3063BR Rotterdam.
5.4. Kosten voor retourzending zijn voor rekening van de Klant, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6 – Garantie
6.1. That’s the Spirit biedt de wettelijke garantie op de geleverde producten.
6.2. Klachten over gebreken of tekortkomingen dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden gemeld aan That’s the Spirit

Artikel 7 – Privacy
7.1. That’s the Spirit verwerkt persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Zie ons Privacybeleid voor meer informatie.

Artikel 8 – Toepasselijk recht en geschillen
8.1. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
8.2. Geschillen tussen That’s the Spirit en de Klant zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar That’s the Spirit is gevestigd.

Artikel 9 – Wijzigingen
9.1. That’s the Spirit behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is altijd te raadplegen op de website van That’s the Spirit.

Artikel 10 – Aankoop van Cursussen via Platform van Derde Partij
10.1. De cursussen die via het online platform van That’s the Spirit worden aangeboden en aangeschaft, kunnen niet worden geretourneerd, en er zal geen geldteruggave plaatsvinden voor dergelijke aankopen.

10.2. De cursussen worden aangeschaft via That’s the Spirit, maar het uiteindelijke leverings- en toegangsproces voor de cursussen vindt plaats op het platform van de derde partij die verantwoordelijk is voor het aanbieden van de cursussen aan de Klant. De Klant zal worden doorgestuurd naar het platform van de desbetreffende derde partij om de cursus te volgen, en de Klant dient zich te houden aan de gebruiksvoorwaarden en beleidsregels van die derde partij.

10.3. That’s the Spirit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige problemen, geschillen, of problemen met betrekking tot de cursussen die worden aangeboden door de derde partij, inclusief maar niet beperkt tot de inhoud, kwaliteit, beschikbaarheid, of technische aspecten van de cursussen.

10.4. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om zich vertrouwd te maken met de algemene voorwaarden en beleidsregels van de derde partij die de cursussen aanbiedt en om eventuele vragen of geschillen rechtstreeks met die derde partij op te lossen.

10.5. That’s the Spirit behoudt zich het recht voor om de toegang tot cursussen op het platform van de derde partij op elk moment te beëindigen of op te schorten als gevolg van schendingen van deze algemene voorwaarden of de voorwaarden van de derde partij, zonder enige verplichting tot restitutie.

10.6. Eventuele betalingen die worden gedaan voor de aanschaf van cursussen via het platform van That’s the Spirit zijn niet overdraagbaar naar andere producten of diensten en kunnen niet worden gerestitueerd.

10.7. Door het aanschaffen van cursussen via That’s the Spirit en het doorgaan naar het platform van de derde partij, gaat de Klant akkoord met de bovengenoemde voorwaarden met betrekking tot de aankoop van cursussen via een externe partij.

Winkelwagen
Scroll naar boven